வெறுமை

17:48 2 Comments A+ a-
இருமையாய் இருக்கும் 
ஒறுமையைகண்டு 
ஒருமையாய் உள்ள  என் மனம் 
வெறுமையில் 


2 comments

Write comments
Raj
AUTHOR
January 08, 2016 2:04 pm delete

Arumai! :) Beautifully written.

Reply
avatar

Please Leave your Comments here after reading...